2006

 

 1. Klaudia Aleksander, Wiedza o teatrze na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
 2. Urszula Bąk, Tematyka żydowska na lekcjach języka polskiego w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej po reformie szkolnictwa w 1998 roku
 3. Izabela Berendt, Egzamin maturalny z języka polskiego po reformie systemu szkolnictwa (1998-2005)
 4. Aleksandra Dziak, Technologia Informacyjna jako narzędzie nauczania języka polskiego na poziomie ponadgimnazjalnym
 5. Anna Kozimor, Projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do języka polskiego na tle wybranych dokumentów normalizujących polski system szkolnictwa w latach 1981–2005
 6. Magdalena Mleczek, Miejsce i rola filmu jako narzędzia dydaktycznego w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej
 7. Beata Preidl, Interdyscyplinarny warsztat nauczyciela polonisty na przykładzie scenariuszy lekcji z kwartalnika „Zeszyty Szkolne”
 8. Ewa Słowik, Cierpienie, starość, śmierć, czyli trudne tematy na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
 9. Anna Szczygielska, Edukacja polonistyczna w Wielkiej Brytanii

2007

 

10. Magdalena Bajan, Interdyscyplinarny charakter szkolnej polonistyki. Przegląd publikacji dydaktycznych ogłoszonych na łamach „Warsztatów Polonistycznych” w latach 1992-2001

11. Katarzyna Bester-Choma, Pozytywizm po reformie szkoły polskiej z 1998 roku

12. Diana Cybul, Uczeń kreatorem listy lektur na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej – analiza dokumentów oświatowych i studium empiryczne

13. Małgorzata Mazurek, Postać Żyda w zbiorze Elizy Orzeszkowej „Z jednego strumienia”

14. Elżbieta Kalita, Autorytet nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Studium przypadku

15. Piotr Kalwiński, Koncepcja, model i metody nauczania języka polskiego w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Ks. Kazimierza Gostyńskiego

16. Katarzyna Skrzypiec, Kształcenie i wychowanie przez baśń na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

2008

 

17. Izabela Krysiewicz, Postacie kobiece w twórczości Violi Wein

18. Karolina Mrówczyńska, Składnia dobrze czy źle obecna na lekcjach języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Analiza programów i podręczników

19. Sylwia Irena Pikula, Wokół problemu ponowoczesności w nowym liceum. Analiza programów i podręczników

20. Katarzyny Pysz, Metodyka Stanisława Bortnowskiego. O interdyscyplinarnym modelu nauczania języka polskiego

21. Justyny Serwin, Kanon czy kanony literackie. O lekturach szkolnych w liceum (1998-2005)

22. Joanna Użyńska, Hermeneutyka na użytek szkoły Jak uczyć analizy i interpretacji wierszy w nowym liceum?

23. Joanna Pluta, Główne polonistyczne tematy reformy systemu edukacyjnego od roku szkolnego 1998/1999 do 2007/2008 w „Polonistyce" i w „Zeszytach Szkolnych".

24. Karolina Markiewicz, Chronologia czy achronologia, czyli wokół historii literatury w nowym liceum na podstawie wybranych programów nauczania i podręczników.

25. Emilia Jędraszczyk, Świadkowie Zagłady. Bohaterowie utworów Irit Amiel

2009

26. Iwona Bożek, Motyw gry z okupantem w opowiadaniach Anny Ćwiakowskiej

27. Agnieszka Brzozowska, Getto warszawskie jako Axis Mundi. Desakralizacja świata żydowskiego w powieści Bogdana Wojdowskiego „Chleb rzucony umarłym”

28. Karolina Knapik Ilustracje w podręcznikach do języka polskiego w gimnazjum jako środek dydaktyczny

29. Maciej Bartłomiej Samolej Obraz getta łódzkiego w literaturze polsko-żydowskiej na podstawie „Kroniki” Henryka Grynberga

30. Marek Sawa Pamięć o Zagładzie jako kategoria nadrzędna w opowiadaniach Michała Głowińskiego

31. Diana Cieślak, Polska poezja najnowsza w szkole ponadgimnazjalnej

32. Marta Piecuch, Topos Ziemi Obiecanej w tomie opowiadań „Obrazki izraelskie” Józefa Kornbluma

2010

33. Weronika Adamczyk, Hermeneutyka Paula Ricoeura. Interpretacja wierszy na lekcjach języka polskiego w liceum

34. Natalia Czaja, W kręgu problematyki dysortografii w klasach IV - VI szkoły podstawowej. Od teorii do praktyki - studium przypadku

35. Ewa Kawałko, Żydowskie życie literackie we Lwowie w latach 1929-1933 na podstawie dziennika "Chwila"

36. Katarzyna Leszczyszyn, Wpływ dramy na przeżycie estetyczne i odbiór dzieła literackiego w szkole podstawowej

37. Agata Peryt, Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach języka polskiego na poziomie gimnazjalnym

38. Anna Skowrońska, Indywidualizacja procesu nauczania w edukacji polonistycznej na przykładzie innowacyjnego programu "Akademia Przyszłości" Stowarzyszenia WIOSNA

39. Marlena Śpiewak, Dramat - tekst literacki czy sceniczny w świadomości uczniów i nauczycieli na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej po roku 2003

40. Michał Zalewski, Kształtowanie kompetencji językowych uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI). Problemy, badania, wnioski

41. Ewa Bernadetta Pruchnicka, Motyw miasta w poezji Anny Frajlich

42. Lena Misiak, Twórczość księdza Jana Twardowskiego na lekcjach języka polskiego. Analiza wybranych programów nauczania oraz podręczników

43. Kamila Łukjan, Pojęcie "integracja międzywprzedmiotowa" w gimnazjum (1999- 2008). Analiza dokumentów oświatowych oraz wybranych podręczników i programów polonistycznych

44. Jagoda Magdalena Góralska, Paradygmaty biblijne w książce Bogdana Wojdowskiego
 „Chleb rzucony umarłym”

45. Barbara Batorska, Motywy chrześcijańskie w prozie Henryka Grynberga

 

Fotoreportaż z obrony magisterskiej

 

2011

46. Magdalena Haznar, Studium o istocie rzeczy w poezji Zbigniewa Herberta

47. Marta Budzyńska, Wiara religijna jako kategoria aksjologiczna w edukacji polonistycznej w świetle nowej podstawy programowej do gimnazjum

48. Beata Izabela Sieńko,Wokół recenzji polonistycznych podręczników dla pierwszej klasy gimnazjum do nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2009/2010

49. Aleksandra Stachera, Rola i znaczenie narracji plastycznej w podręcznikach do języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum (w roku szkolnym 2009/2010)

50. Elżbieta Banasiak, Problem dysgrafii w szkole podstawowej na lekcjach języka polskiego (w klasach IV-VI). Studium przypadków

 

2012

51. Anna Abczak, Kształtujący model oceniania na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

52. Marlena Fota, Praktyczne wykorzystanie przedmiotowego systemu oceniania przez nauczycieli języka polskiego w gimnazjum

53. Agnieszka Kasperek, Desakralizacja jako kategoria porządkująca świat przedstawiony w prozie Józefa Baua

54. Magdalena Magdziak, Lublin na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

55. Agnieszka Rybińska, Kultura popularna jako kategoria edukacyjna w świetle nowej podstawy programowej w gimnazjum

56. Dorota Samonek, Egzamin zewnętrzny z języka polskiego w części humanistycznej w gimnazjum w latach 2002–2012

57. Wioleta Semeniuk, Spór o szkolny kanon lektur w latach 2006–2009 jako dyskurs publiczny

58. Tamara Zawadka, Nowe lektury – nowe wyzwania w świetle polonistycznej podstawy programowej w gimnazjum z roku 2008

59. Edyta Rapa, Popularyzacja czytelnictwa w gimnazjum

 

2013

60. Agnieszka Bieńko, Kryteria oceny e-podręczników do języka polskiego

61. Agnieszka Żmuda, Portret wygnanej w wierszach Anny Frajlich

62. Katarzyna Fiszlak, Zamknięta w świecie Zagłady. O prozie Idy Fink

63. Angelika Rokosz, Kategoria pamięci w twórczosci Miriam Akavii

64. Aleksandra Oszust, Zamknięty we własnej cielesności. O twórczości Leo Lipskiego

2014

65. Małgorzta Adamczyk, "Pamiętnik pisany w stodole" Hebryka Grynbegra jako dramat diarystyczny

66. Katarzyna Kuśnierz, Wybrany utwór detektywistyczny na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

67. Sylwia Rajtak, Diaspora i syjonizm w twórczości Miny Silberman

68. Magdalena Wołodko, Kobiecość w prozie Ruth Baum

2015

69. Iwona Maria Kuczyńska, Teksty kultury popularnej (opowiadanie z nurtu historical fiction, komiks, film) w nauczaniu o Zagładzie na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

70. Ewelina Smalec, Metonimizacja świata w prozie Piotra Szewca

71. Sylwia Szafrańska, Świat toposów kulturowych w poezji socrealistycznej Arnolda Słuckiego.

 

2016

72. Milena Florczak, Ponowoczesność i Zagłada. O świecie przedstawionym w powieści "Noc żywych Żydów" Igora Ostachowicza

 

2017

 1. Klaudia Kotłowska, Fotografia jako tekst kultury w polonistycznym procesie dydaktycznym na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (2012-2015)
 2. Agnieszka Jurczak, Kapitał kulturowy młodzieży w edukacji polonistycznej na III etapie edukacyjnym

2018

 1. Katarzyna Maceńko, Antropologia według Adolfa Rudnickiego. Kreacje wizerunków bohaterów w tomieLato
 2. Beata Kozyra-Chlebiej, Jak rozmawiać o Zagładzie na lekcjach języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej po roku 2010 na podstawie serii wydawniczej: „Wojny dorosłych – historie dzieci”  
 3. Justyna Bortnik, Wizerunek rapera w Internecie na przykładzie Piotra Siary pseudonim KęKę
 4. Jan Szulc, Użycie techniki poklatkowej w filmie dokumentalnym

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, godz. 17:07 - Agnieszka Karczewska