2020

Historia literatury polskiej

 

Artykuły

  • Cienie dawnego miasta. Żydowski Lublin jako obiekt fascynacji poetów polskich, "Twórczość" 2020, nr 4, s. 134-140.

 

Dydaktyka

Monografie

  • Polonistyczny autoportret dydaktyczny. Studia - Rozprawy - Szkice, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, ss. 416.
 
 

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2020, godz. 10:47 - Sławomir Żurek