2015

 

  • Polszczyzna dawna i współczesna. In memoriam Mariani Kucała…, Lublin, 20-21 października 2015 r. (referat: O genezie kolędowych form wardżeczka, wardzeczka, wardeczka)

 

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015, godz. 10:15 - Małgorzata Nowak-Barcińska