studia magisterskie

1982-84

 

 

filologia polska, Uniwersytet Łódzki, WNH

1984-87 filologia polska, WNH, KUL

 

1987

 

 

praca magisterska: Porównawczy opis gwary z terenu byłego Księstwa Siewierskiego, pod kierunkiem: prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego

doktorat


WNH, KUL
1996 praca doktorska: Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII w., promotor: prof. dr hab. Zenon Leszczyński; recenzenci - prof. dr hab. Maria Kamińska, prof. dr hab. Marian Kucała

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:42 - Agata Poręba