2013

 

  • Faramuszka i niezapominajka (niezabudka). Dwie hipotezy etymologiczne, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 1, Poznań 2013, s. 425-433

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 17:04 - Małgorzata Nowak-Barcińska