2018

  • konferencja Mickiewicz - ciągi dalsze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Garbatka-Letnisko 18.04.2018, referat: Mickiewicz, barbarzyńcy, Rzymianie

 

2015

  • konferencja Tradycje retoryczne w kulturze oświecenia i romantyzmu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 25-26.11. 2015, referat: Pojęcie toposu w perspektywie indoeuropeistycznej

 

2014 

  • Romantyczny mediewizm w perspektywie neokomparatystycznej (ogólnopolska konferencja naukowa Romantyzm jako kontynuacja (wobec literatury i kultury czasów I Rzeczpospolitej), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 31 marca – 1 kwietnia);
  • Soplicowo rocznicowo... Spotkanie w 180. rocznicę wydania „Pana Tadeusza”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 15-16. 10. 2014; referat: Archaiczne motywy epickie w „Panu Tadeuszu”;
  • konferencja Marian Maciejewski – profesura i profecja, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 11.12.2014; referat: Idee genologiczne Mariana Maciejewskiego

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 09:00 - Agata Seweryn