studia magisterskie

1983-1988

filologia polska, WNH, KUL

1988

 

praca magisterska: Homo patiens w liryce Mickiewicza, prowadzący – prof. dr hab. D. Paluchowska

 

studia doktoranckie

1988-1992

WNH, KUL
1993 praca doktorska: O wyobraźni lirycznej Mickiewicza, promotor – prof. dr hab. D. Paluchowska, recenzenci: prof. dr hab. Z. Stefanowska, prof. dr hab. M. Maciejewski
   

habilitacja

2002

Słowacki nie-mistyczny, recenzenci: prof. dr hab. Z. Stefanowska, prof. dr hab. M Woźniakiewicz-Dziadosz, prof. dr hab. M. Maciejewski
   

2005

profesor nadzwyczajny

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 09:03 - Agata Seweryn