2019

 • Prisca Theologia Mickiewicza, “Roczniki Humanistyczne” 2019, z. 67.
 • Obraz barbaricum w I kursie „Literatury słowiańskiej” i „Pierwszych wiekach historii polskiej”, [w:] Mickiewicz - wieszcz i przewodnik, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, Warszawa 2019.

 

 

2018

 

 

2017

 • Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

 

 

2016

 • Romantic Medievalism from a New Comparative Perspective, „Colloquia Litteraria”  2016, z 1.
 • Krzyż - okręt - wóz. O alegorii eschatologicznej, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”  2016, nr 6 (9).
 • „Pan Tadeusz” czyli elizejskie cienie, [w:] „Pan Tadeusz”: poemat, postacie, recepcja, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, Warszawa 2016.
 • Topos i mit. Uwagi wstępne, [w:] Tradycja retoryczna w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. J. Gondek, Lublin 2016.

 

 

2015

 • Idee genologiczne Mariana Maciejewskiego, „Roczniki Humanistyczne” 63: 2015, z. 1.

 

 

2014

 

 • Prehistoria - średniowiecze - romantyzm. W kręgu indoeuropejskich tematów mitologicznych, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014.

 

 

prehistoria

 

 

 • Innowacja i tradycja. Studia i szkice o poezji romantycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

 

 

 

 • Anegdotyczno-sterne’owski wyniar epistolografii Mickiewicza, [w: ] Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety z perspektywy współczesnej, red. E. Hoffmann-Piotrowska, A. Fabianowski, T. Jędrzejewski, Warszawa 2014.

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2020, godz. 13:45 - Agata Seweryn