2012

 

  • Tradycja i nowoczesność w języku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych, Zamość, 24.04.2012 (referat: Z przeszłości Zamojszczyzny. Jej mapa osadniczo-nazewnicza w okresie staroruskim)
  • Dialog dwóch kultur, Krzemieniec (Ukraina), 6.09.2012 (referat: Polskie nazwiska o cechach ruskich)
  • Język polski – wyzwania i perspektywa, Lublin, 17.12.2012 (referat: Certyfikacja języka polskiego jako obcego)

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2012, godz. 21:45 - Małgorzata Nowak-Barcińska