W latach 1994-2004 pracownik Kolegium Nauczycielskiego w Zamościu.

 

W latach 2005-2011 pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

 

Od roku 2004 członek Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Członek Zespołu do Spraw Nazewnictwa Miejskiego w Lublinie.

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011, godz. 23:14 - Agata Poręba