2014

 • „Epilog burzy” Zbigniewa Herberta w świetle kerygmatycznej interpretacji Mariana Maciejewskiego – otwarte zebranie naukowe Katedry Krytyki Literackiej IFP, KUL (10.01.2014)
 • Plastyczna mapa świata. Sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba - otwarte zebranie naukowe Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej IFP, UKSW (14.01.2014)
 • Opowieści rzeczy. O znaczeniu przedmiotów w „Traktacie o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Świętokrzyski Szlak Literacki – Sienkiewicz, Żeromski i inni”, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu, Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego, Bodzentyn (21-23.02.2014)
 • W galerii obrazów. Cykle malarskie w poezji ks. Janusza St. Pasierba, Galeria Sleńdzińskich, Białystok (27.03.2014)
 • Świat w rozpadzie. O nurcie „ośmielonej wyobraźni” roczników 70-tych (Roman Honet, Bartłomiej Majzel, Radosław Kobierski), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „XXI wiek w literaturze”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (04-05.04.2014)
 • Podróże Zbigniewa Herberta – referat wygłoszony dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Lublin), oddział w Poniatowej (24.04.2014)
 • O poezji bez słów (Jiri Kolar) – referat wygłoszony dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Lublin), oddział w Poniatowej (21.05.2014)
 • W oknie, w ramie, pod powieką – pragnienie obrazu w poezji Joanny Pollakówny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Analiza – ekfraza – zdziwienie. Strony Joanny Pollakówny”, UKSW, Warszawa 23-24.05.2014
 • Sąsiedni kapitel. Rzeźba w poezji Zbigniewa Herberta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szukając na nowo. Zbigniew Herbert w 90-tą rocznicę urodzin”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (27.05.2014)
 • Sztuka w poezji ks. Janusza St. Pasierba jako sposób wyrażania doświadczenia religijnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ślady, zerwania, powroty… Metafizyka i religia w literaturze współczesnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (26-27.06.2014)
 • Kronos – dziennik intymny Gombrowicza, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tabu w literaturze współczesnej”, KUL (09.07.2014)

 

 

Wcześniejsze konferencje

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2014, godz. 17:37 - Agata Poręba