studia magisterskie

 

filologia polska, WNH, KUL

2007

 

praca magisterska: Ślad dłoni szukający… Posągi, kamienie, kształty w poezji Zbigniewa Herberta, pod kierunkiem prof. dr hab. M. R. Łukaszuk-Piekary. Praca zgłoszona do konkursu im. Cz. Zgorzelskiego

 2010

praca magisterska: Sztuka Włoch w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza jako wyraz poglądów na estetykę i historię,

praca napisana w Katedrze Doktryn Artystycznych IHS KUL, pod kierunkiem prof. dr hab. R. Kasperowicza. Praca zgłoszona do Nagrody Rektora KUL. Studia ukończone z wyróżnieniem.

studia doktoranckie

2007-2013

literaturoznawstwo, WNH, KUL

2013

obrona rozprawy doktorskiej Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza St. Pasierba wobec sztuk wizualnych, napisana w Katedrze Krytyki Literackiej, pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary, prof. KUL, obroniona z wyróżnieniem

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2014, godz. 17:34 - Agata Poręba