2014

 • Organizacja Święta Polonistyki (5 lat do 100!) (8-9.04.2014)

 

2013

 • od 2013 – współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku (Lublin), oddział w Poniatowej – prelekcje i wykłady z prezentacjami multimedialnymi
 • 2013 – przygotowanie Dnia Otwartego KUL (Instytut Filologii Polskiej)
 • 21.03.2013 – Spotkanie poetyckie z misjonarzem i poetą – o. Zygmuntem Kwiatkowskim SJ, (przygotowanie i prowadzenie)
 • Jury w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim Koła Edytorów KUL na krótką prozę (grudzień 2013)
 • Organizacja Ogólnouniwersyteckiego Konkursu Uczelnianego Kurtyna w górę, czyli opowieści wigilijne jakich jeszcze nie znacie (18.12.2013)
 • Organizacja spotkania opłatkowego Instytutu Filologii Polskiej KUL (17.12.2013)

 

2011

 • organizacja Polonistycznego Repetytorium Przedmaturalnego (16.04.2011)
 • współpraca z Zespołem Szkół Technicznych w Poniatowej pod Patronatem Katedry Krytyki Literackiej KUL – wygłoszenie referatu połączonego z prezentacją multimedialną dla klas maturalnych: Podróże Pana Cogito (14.04.2011)

 

2010

 • powierzenie funkcji kuratora Koła Naukowego Krytyków Literackich
 • organizacja i prowadzenie sekretariatu międzynarodowej konferencji naukowej Aleksander Wat. W 110 rocznicę urodzin poety (1900-1967). Interpretacje i konteksty. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Krytyki Literackiej IFP KUL (25-26.11.2010 )
 • współpraca ze Szkołą Podstawową w Dąbrowie Wronowskiej – realizacja autorskiego projektu Mistrzowie Maluchom pod Patronatem Katedry Krytyki Literackiej KUL, spotkania o poetach prowadzone dla najmłodszych uczniów:

„Bajki” Zbigniewa Herberta (10.12.2009)
„Cebula” Wisławy Szymborskiej (15.03.2010)

 

2009

 • wyjazd studyjny do Lwowa Błogosławiona kołyska, zorganizowany w ramach Warszawskiego Festiwalu im. Zbigniewa Herberta z okazji 85 rocznicy urodzin poety
 • udział w obradach jury konkursu translatorskiego Probatio Pennae, zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące  im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (15.05.2009)
 • współredagowanie internetowego czasopisma studentów historii sztuki KUL „ARTykuły” (nr ISSN- 2081-1411),
 • współpraca z Zespołem Szkół Technicznych w Poniatowej pod Patronatem Katedry Krytyki Literackiej KUL – wygłoszenie referatów połączonych z prezentacją multimedialną dla klas maturalnych z okazji Roku Juliusza Słowackiego:

Podróże Juliusza Słowackiego (15.10.2009)

Juliusz Słowacki i sztuka (19.11.2009)

 

2008

 • opieka merytoryczna i przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół w Chodlu (23.10.2008)
 • prelekcja i prezentacja multimedialna Podróże Zbigniewa Herberta  i zorganizowanie wystawy poświęconej poecie w Zespole Szkół w Chodlu (17.04.2008)

 

2007

 • wyjazd studyjny do Włoch Śladami Zbigniewa Herberta, zorganizowany w ramach Warszawskiego Festiwalu im. Zbigniewa Herberta
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2014, godz. 17:39 - Agata Poręba