2010

  • Cień zdrady. Wahania i rozstrzygnięcia w „drugorzędnym przykładzie barokowej epopei”, czyli dlaczego „Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej” nie jest poematem doskonałym. Ogólnopolska konferencja Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, zorganizowana przez Katedrę Historii Literatury KUL i Pracownię Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Kazimierz Dolny, 6-8. 05. 2010
  • Kochanowski – editio secunda. Ogólnopolska konferencji naukowa Między księgami. Badania literackie nad dawną książką, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 13-15. 10. 2010

 

Konferencje wcześniejsze 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:10 - Agata Poręba