2011

  • Argenida i delectatio. Wacława Potockiego przyjemności narracyjne, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 2011, nr 35 [w druku].
  • Glosa o metodologii przyczynków, czyli po co nam to wszystko, „Roczniki Humanistyczne” 2011, z. 1, s. 271-279.
  • Baśń jak niedźwiedź, pieśń jak F 16, [w:] Gabriel Maciejewski, Baśń jak niedźwiedź. Historie polskie, t. 1, Warszawa 2011, s. VII-XII.

 

 

 

Publikacje wcześniejsze 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2011, godz. 18:36 - Agata Poręba