Zainteresowania  naukowe

XVII-wieczne modele „ojczystego heroicum”, barokowa narracja epicka, twórczość Wacława Potockiego, inspiracje czarnoleskie w literaturze XVII w., kultura sarmackiego katolicyzmu  

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 17:05 - Agata Poręba