1. Samodzielny przedszkolak. I forum nauczycieli przedszkola „Nowa era dla przedszkola”,  (org. Katedra Pedagogiki Małego Dziecka APS), 25-26.04.2008, Warszawa, APS.
  2. Konstruowanie programów wspierania rozwoju dzieci pięcioletnich w przedszkolach. Międzynarodowy Kongres Kadry Kierowniczej Oświaty, Warszawa 22-24.09.2010.
  3. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Zasady, szanse i zagrożenia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: Edukacja małego dziecka. Szanse i zagrożenia. Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut Nauk o Edukacji, Cieszyn 15-16.11.2011.
  4. Sposoby dotykowego poznawania siebie i otoczenia przez dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju oraz w normie rozwojowej. Międzynarodowa Konferencja: Świat małego dziecka. Perspektywa interdyscyplinarna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Teoretycznych Podstaw Edukacji, Poznań, 18-19.04.2012. 
  5. Pedagogika pracy z uczniem trudnym. Spotkanie metodologiczne wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska. Dom Pracy Twórczej KUL, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25.09.2012.
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2012, godz. 14:05 - Aleksandra Dziak