2010

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1919. Dialogi i inspiracje” zorganizowana przez Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX w. UW (18-19.03. 2010) Referat: Pisarstwo Klemensa Junoszy Szaniawskiego – pomiędzy literaturą popularną a wysoką na przykładzie dwóch strategii portretowania środowisk żydowskich. Zarys problematyki.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Julian Wieniawski – Klemens Szaniawski – Feliks Brodowski” zorganizowana przez Zakład Komunikacji Społecznej UMCS i Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS przy współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (20-21. 04. 2010) Referat: Wokół „Chwil” Feliksa Brodowskiego i Elizy Orzeszkowej. Epizod korespondencyjny autorów.

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2012, godz. 10:53 - Aleksandra Dziak