Studia z filologii polskiej
(2002-2007)
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mgr filologii polskiej
(2007)
na podstawie pracy: Postać Żyda w zbiorze Elizy Orzeszkowej "Z jednego strumienia" (pod kier. prof S. J. Żurka)
Studia doktoranckie
(2007-)
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Doktor nauk humanistycznych (2011) na podstwaie pracy: Głosy pozytywistów w "kwestii żydowskiej". O zbiorze "Z jednego strumienia. Szesnaście nowel przez dziesięciu autorów (z przedmową Elizy Orzeszkowej)" (promotor: prof. dr hab. S.J. Żurek; recenzenci: prof. dr hab. G. Borkowska (IBL PAN); dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL). Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2012, godz. 16:03 - Aleksandra Dziak