• Literackie inspiracje Elizy Orzeszkowej historycznymi, filozoficznymi i religijnymi dziełami autorów żydowskich – w druku.

  • Wokół „Chwil” Feliksa Brodowskiego i Elizy Orzeszkowej. Epizod korespondencyjny autorów – w druku.

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2012, godz. 10:47 - Aleksandra Dziak