2019

 

  • Marka (osobista) jako wartość w dyskursie marketingu, [w:] Retoryka i wartości, red. A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska, Warszawa 2019, s. 292-307.
  • TOC Logical Branch as a tool in teaching Polish as a foreign/second/heritage language to children „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26/ 2019 r.: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje, red. G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik, s. 259-270.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2019, godz. 21:38 - Małgorzata Nowak-Barcińska