Współinicjatorka powstania Poradni Językowej Katedry Języka Polskiego KUL i jej redaktor.

 

 

Prace redakcyjne

 

 

  • (red.) Biblia w historiach i obrazach, Częstochowa 2011
  • (współred.) Terroryzm dawniej i dziś, Lublin 2010.
  • (współred.) „Człowiek w Kulturze”. Pismo poświęcone filozofii i kulturze, nr 21, Lublin 2009/2010
  • (współred.) Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, Lublin 2009.
  • (współred.) M. Czachorowski, Spór o nierozerwalność małżeństwa. Analiza filozoficzna, Lublin 2009.
  • (współred.) Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Lublin 2008.
  • (współred.) „Człowiek w Kulturze”. Pismo poświęcone filozofii i kulturze, nr 20, Lublin 2008.
  • (współred.) „Człowiek w Kulturze”. Pismo poświęcone filozofii i kulturze, nr 19, Lublin 2007.

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 20:42 - Małgorzata Nowak-Barcińska