Studia magisterskie

1993-1998

filologia polska, WNH, KUL

1998

 

praca magisterska: Zagadnienie synonimii przysłów, pod kierunkiem: prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego

 

Doktorat

 

WNH, KUL

 

2007 Perswazja w prozie retorycznej Jana Śniadeckiego, promotor – prof. dr hab. Z. Leszczyński; recenzenci: prof. dr hab. W. Makarski, prof. dr hab. B. Nowowiejski

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:52 - Agata Poręba