2017

 

  • XVII-wieczny poradnik rolniczy. Lingwistyczna charakterystyka gatunku (na przykładzie traktatów agronomicznych Jakuba Kazimierza Haura), „Prace Językoznawcze” XIX/4, s. 31-63.
  • Oj, śpiwom jo se śpiwom, ale nuty nie mom”. Kilka uwag o języku pieśni ludowych na Zamojszczyźnie (cz. 2) „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 3/2017, s. 17-21.
  • Językowo-semantyczno-pragmatyczne wyznaczniki opisu, opowiadania i rozważania w XVII-wiecznych kolędach Jana Żabczyca „Acta Linguistica Lodziensis” 51(1), s. 161-176.
  • Słownictwo z zakresu uprawy roli w XVII-wiecznych poradnikach rolniczych Jakuba Kazimierza Haura, [w] W kręgu dawnej polszczyzny IV, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków, s. 23-36.
  • U stóp Matki  / szczęścia szukać / Jej zawierzyć / Jej zaufać / z Nią do Syna / z Nią do nieba / iść nam trzeba. O poezji religijnej Aliny Doroty Paul z tomu Za rękę z Matką „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1/2017, s. 89-91.

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018, godz. 14:54 - Małgorzata Nowak-Barcińska