2017

 

  • W kręgu dawnej polszczyzny III, Kraków UP 4-5 XII 2017 (referat: XVII-wieczne słownictwo rolnicze. Relacje semantyczne (na przykładzie traktatów agrarnych Jakuba Kazimierza Haura))
  • O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka 21 X 2017, Lublin UMCS (referat: Polisemia w XVII-wiecznych dziełach agronomicznych Jakuba Kazimierza Haura)
  • Język pisarzy VI: akty i gatunki mowy 10-12 maja 2017, UKSW Warszawa (referat: XVII-wieczny poradnik rolniczy. Przyczynek do lingwistycznej charakterystyki gatunku (na przykładzie traktatów agronomicznych Jakuba Kazimierza Haura))

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2018, godz. 14:59 - Małgorzata Nowak-Barcińska