2014

  • Kultura słowa w dydaktyce uniwersyteckiej. Przemiany programowe a sprawność językowo-komunikacyjna studentów, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów 2014, s. 157-164 [współautorstwo z Magdaleną Smoleń-Wawrzusiszyn]
  • Funkcje słowa faszyści oraz jego synonimów we współczesnym dyskursie polityczno-medialnym i poza nim, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, red. K. Jachimowska, E. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz,  Łódź 2014, s. 363-373.
  • Ekonomizacja w analizatorni, czyli tekst na tekście, [w:] Mechanizmy ekonomizacji języka, red. R. Bizior, D. Suska, seria: Mechanizmy funkcjonowania języka, t. IV, Częstochowa 2014, s. 71-87.
  • Sposoby przezwyciężania barier w komunikowaniu na przykładzie słownictwa wyróżnionego przez autora w Polesiu A.F. Ossendowskiego, [w:] Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kielce 2014, s. 201-218.

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2016, godz. 20:47 - Małgorzata Nowak-Barcińska