studia magisterskie

1988-1993

filologia polska, WNH, KUL

1993

 

praca magisterska: Nazwiska, przezwiska, pseudonimy motywowane przez nazwy zwierząt, 1993, pod kierunkiem: prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego

 

studia podyplomowe

1993-1995

Podyplomowe Studium Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, logopedia korekcyjna
1995 praca dyplomowa: Problemy diagnozowania dysleksji u młodzieży – studium przypadku (na przykładzie dwujęzycznego studenta filologii germańskiej) – promotor: mgr Urszula Mirecka

doktorat

WNH, KUL
 2005 praca doktorska: Oficjalna polszczyzna mówiona w politycznym komentarzu radiowym, promotor: prof. dr hab. Zenon Leszczyński, recenzenci: prof. dr hab. Władysław Makarski, dr hab. Anna Tyrpa
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:52 - Agata Poręba