Współinicjatorka powstania Poradni Językowej Katedry Języka Polskiego KUL i jej redaktor.

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2011, godz. 19:12 - Małgorzata Nowak-Barcińska