2011

 

  • Wybrane cechy idiolektu językoznawcy (na przykładzie języka Zenona Leszczyńskiego), w: Język a kultura, t. 22, Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wrocław 2011, s. 11-21
  • Funkcjonalność opisu składni dla potrzeb glottodydaktycznych, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 89-95.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2011, godz. 18:22 - Małgorzata Nowak-Barcińska