studia magisterskie

1984-1989

filologia polska, WNH, KUL

1989

 

praca magisterska: Teoria i praktyka poradnictwa językowego Witolda Doroszewskiego, prowadzący – prof. dr hab. Zenon Leszczyński

 (praca z wyróżnieniem)

 

studia doktoranckie


WNH, KUL
2000

praca doktorska: Oszczędność środków morfologicznych w tekście, promotor – prof. dr hab. Zenon Leszczyński, recenzenci: prof. dr hab. Antonina Grybosiowa, prof. dr hab. Halina Satkiewicz

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011, godz. 11:07 - Agata Poręba