Zainteresowania naukowe

polszczyzna współczesna (nowe tendencje rozwojowe w gramatyce i leksyce, odmiany środowiskowe i stylistyczne, język literatury współczesnej), glottodydaktyka polszczyzny, kultura języka

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2011, godz. 11:09 - Agata Poręba