2010

  • Jakub i Anioł Jarosława Iwaszkiewicza (glosa do motywu), w: Czytanie Dwudziestolecia II, pod red. E. Hurnikowej i E. Wróbel, Częstochowa 2009 (tom ukazał się w 2010 r.)
  • „zacznijmy poruszać się w sferze konkretów”. Pani Profesor wobec współczesności, w: „Poznawać (więc kochać!”) O Danucie Paluchowskiej, pod red. A. Seweryn, D. Seweryna, Lublin 2010
  • Wstęp, w: Czytanie współczesności, pod red. M. Łukaszuk i M. Peroń, Lublin 2010 (seria „pisane, czytane”)
  • „dialog jednostronny wprawdzie […]” - [Broń mnie przed sobą samym...] w lekturze Czesława Zgorzelskiego i po niej, w: Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010, s. 75-96
  • „Czarne wody” i sens istnienia(w poezji poromantycznej). Czechowicz, w: Liryka romantyczna i inne szkice, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2010, s. 133-145
  • [Praca redakcyjna] Czytanie współczesności, Z prac Katedry Krytyki Literackiej KUL. T.1, (TN KUL) (2010), red. M. Łukaszuk, M. Peroń, Lublin 2010.

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2011, godz. 08:33 - Agata Poręba