kierownik Katedry Krytyki Literackiej KUL,

 

koordynator Specjalizacji Krytycznoliterackiej IFP KUL (od 2006);

koordynator Specjalizacji Krytyka Artystyczna IFP KUL (od 2010);  

 

Współpracownik Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL (od 1997);

członek redakcji pisma „Colloquia Litteraria” (od 2005);

członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej „Problemy romantyzmu” (od 2009);

redaktor naczelny serii wydawniczej „Pisane, czytane” (od 2010).

 

e-mail: malrom@kul.lublin.pl 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2011, godz. 08:35 - Agata Poręba