studia magisterskie

1982-1987

 

IFP, WNH, KUL
1987 praca magisterska: "I w kołysankę już przemieniony płacz..." Obiit natus est... w poezji Aleksandra Wata (druk w całości: Londyn 1989, wydawnictwo Kontra), promotor: dr hab. D. Paluchowska, recenzent: prof. dr hab. M. Maciejewski 

studia doktoranckie

1887-1993 

WNH, KUL
1993 praca doktorska: „Niby ja". O poezji Białoszewskiego (druk w całości: Lublin 1997). Promotor: dr hab. D. Paluchowska, recenzenci: prof. dr hab. M. Maciejewski, prof. dr hab. Z. Łapiński 

 

2001/2002

 

habilitacja na podstawie dorobku i książki: „Wizje splątane z historiami". Autobiografia liryczna poety (druk: Lublin 2000). Recenzenci: prof. dr hab. D. Paluchowska, prof. dr hab. E. Balcerzan, prof. dr hab. T. Kłak 

 

2004

 

stanowisko profesora nadzwyczajnego WNH KUL

 

2005

 

stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2011, godz. 08:10 - Agata Poręba