2009

  • W czasopismach warsztatowo o lekturach, „Zeszyty Szkolne” 2009, nr 2.

 

2008

  • Sprawozdanie z konferencji e-polonistyka, „Nowa Polszczyzna" 2008, nr 2.
  • Każde pokolenie ma własny czas [w:] 90 lat Gimnazjum i Liceum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, red. S. Jadczak, Hrubieszów 2008.

 

2006

  • Polonistyka w przebudowie - polonistyka zdegradowana? (fragmenty panelu) „Zeszyty Szkolne" 2006, nr 2, s. 16-25. (przygotowanie do druku)
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2012, godz. 16:29 - Aleksandra Dziak