1. Stypendium naukowe KUL za rok akademicki 2005/2006 oraz 2006/2007

2. Nagroda Rektora KUL za pracę magisterską (05.09.2007)
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 22:22 - Aleksandra Dziak