2011

  • Jaka twórczość? - nauczyciel i uczeń twórcami w procesie dydaktycznym. Pzregląd publikacji w "Warsztatach Polonistycznych", [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2011, s. 77-85.
  • Wychować wychowawcę - kształtowanie umejętności psychopedagogicznych nauczyciela przez czasopismo na przykłądzie "Warsztatów Polonistycznych", [w:] Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S.J. Żurek, s. 199-211.
  • Etyka nauczyciela, red. M. Bajan, S.J. Żurek, Lublin 2011. 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2012, godz. 16:31 - Aleksandra Dziak