1. Udział w badaniach prowadzonych podczas proseminarium „Edukacja polonistyczna w świetle zmian w polskim systemie oświatowym w latach 1998-2005" (pod kierownictwem dra hab. S. J. Żurka) w roku szkolnym 2004/2005, które dotyczyły sytuacji w gimnazjach po sześciu latach reformy oświaty. [Wyniki badań zostały zamieszczone w artykule: S. J. Żurek, Co słychać w gimnazjum? O nauczycielach, uczniach i szkole po sześciu latach reformy, „Zeszyty Szkolne" 2005, nr 4, s. 68-75].
  2. Sekretarz administracyjny konferencji „Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008). Próba bilansu" (26-27 listopada 2008 r.) organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.
  3. Sekretarz konferencji „Etyka nauczyciela” organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Instytut Jana Pawła II KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (9-10 czerwca 2009r.)
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2009, godz. 09:10 - Aleksandra Dziak