Projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni" został złożony wspólnie z Urzędem Miasta Lublin (Lider projektu), UMCS, PL i Mykolas Romeris University (Litwa) oraz Katolícka univerzita v Ružomberku (Słowacja). Działania, za które odpowiada KUL, obejmują badanie studentów zagranicznych w Lublinie pod kątem oceny lubelskiej oferty edukacyjnej oraz wypracowanie nowego kierunku/specjalizacji studiów dla studentów zagranicznych z krajów Partnerstwa Wschodniego.

 

 

Projekt "WISE - Welfare for lmproved Social Dimension of Education" został złożony wspólnie z Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica z Mediolanu. Wspólne działania obejmą badania problemu prawa do edukacji w różnych państwach UE oraz wsparcia studentów zapewnianego za pomocą instrumentów pomocy społecznej.

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2015, godz. 12:50 - Urszula Czyżewska