Dział Projektów Międzynarodowych KUL oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie serdecznie zapraszają na Dyżur ekspercki nt. konkursów na projekty badawcze w ramach Programu HORYZONT 2020, który odbędzie się 11 marca (poniedziałek) w godz. 12:00-14:30 w sali CTW-56 Centrum Transferu Wiedzy KUL. Dyżur będą pełnić eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego.

 

Celem spotkania są indywidualne konsultacje w sprawie możliwości dofinansowania z Programów Ramowych Unii Europejskiej, w szczególności Programu Horyzont 2020.

 

Spotkanie będzie okazją do omówienia możliwości pozyskania wsparcia na Państwa pomysły badawcze oraz stypendia wyjazdowe. Eksperci będą udzielać informacji na temat obecnych i planowanych naborów, a także praktycznych aspektów tworzenia konsorcjum, przygotowania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt do dnia 6 marca br. z Działem Projektów Międzynarodowych KUL na adres gwenarski@kul.pl lub pod numerem tel. 32-41, w celu ustalenia dokładnej godziny i tematyki indywidualnego spotkania.

Autor: Grzegorz Wenarski
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2019, godz. 14:25 - Grzegorz Wenarski