INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Dział Inwestycji i Remontów wchodzi w skład Struktury Organizacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu KUL.

 

Inwestycje rozpoczęte i obecnie realizowane:

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Collegium Iuridicum dla potrzeb dydaktycznych. Termin opracowania do 15 listopada 2018 roku.

- Przebudowa budynku Konwiktu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – roboty budowlane. Termin realizacji robót do początku października 2018 roku.

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku Biotechnologii – roboty budowlane. Termin realizacji robót na koniec sierpnia 2018 roku.

- Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z dostosowaniem Gmachu Głównego do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych wraz z przebudową auli kardynała Stefana Wyszyńskiego i auli Piusa X oraz instalacji wewnętrznych. Termin opracowania na koniec lipca 2019 roku.

- Adaptacja pomieszczenia CTW-02 do potrzeb teatrów – roboty budowlane. Termin realizacji robót do połowy września 2018 roku.

- Budowa systemów bezpieczeństwa obiektów KUL – roboty budowlane. Termin realizacji robót do końca sierpnia 2018 r.

- Przebudowa rozdzielni średniego napięcia w stacjach transformatorowych K-681 i K-990 przy ul. Konstantynów w celu zwiększenia pewności zasilania obiektów KUL – roboty budowlane. Dokumentacja projektowa została opracowana. Termin realizacji robót do połowy września 2018 r.

 

 

Inwestycje w przygotowaniu:

- Przebudowa I i II piętra budynku w kompleksie budynków Kolegium Jana Pawła II dla potrzeb katedr – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Przebudowa pomieszczeń w budynku Collegium Iuridicum do potrzeb dydaktycznych –roboty budowlane.

- Przebudowa I piętra budynku Kolegium Jana Pawła II dla potrzeb konsolidacji bibliotek specjalistycznych – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Przebudowa budynku magazynu przy ul. Konstantynów 1 do potrzeb magazynu odstawnego biblioteki – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Wykonanie przesuwnych ścian dźwiękoizolacyjnych w budynkach KUL (podział dużych sal wykładowych na mniejsze) – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Dostosowanie Gmachu Głównego do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych wraz z przebudową auli kardynała Stefana Wyszyńskiego i auli Piusa X oraz instalacji wewnętrznych - roboty budowlane. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- Budowa Uniwersyteckiego Centrum Medialnego– roboty budowlane. Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- Dostosowanie Domu Pracy Twórczej KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych – roboty budowlane. Dokumentacja projektowa została opracowana.

- Dostosowanie Dworku Staropolskiego do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane.

- Oznakowanie kampusów KUL przy Al. Racławickich i przy ul. Konstantynów – roboty budowlane. Dokumentacja projektowa została opracowana.

- Dostosowanie budynku dydaktycznego Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie do obowiązujących przepisów p. poż. – roboty budowlane.

- Przebudowa parteru Collegium Jana Pawła II – roboty budowlane. Dokumentacja projektowa została opracowana.

- Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej (odwodnienie posesji KUL przy ul. Spokojnej) – roboty budowlane.

- Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych domu studenckiego przy ul. Niecałej 8 – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych domu studenckiego przy ul. Konstantynów 1B – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych domu studenckiego przy ul. Konstantynów 1A – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych domu studenckiego przy ul. Ofiar Katynia 6 w Stalowej Woli – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Dostosowanie budynku Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

- Likwidacja pomieszczeń podziemnych przy budynku Konwiktu i przebudowa parkingu – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów KUL – dokumentacja projektowa i roboty budowlane.

- Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Collegium Norwidianum.

- Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku hali sportowej KUL

 

 

Remonty rozpoczęte i obecnie realizowane:

- Wykonanie robót remontowych malarskich w obiektach KUL. Planowane zakończenie w październiku 2018 r.

- Wykonanie renowacji posadzek parkietowych w obiektach KUL. Planowane zakończenie na koniec września 2018 r.

- Remont pokrycia dachu w budynku KUL przy ul. Lwowskiej 120 w Tomaszowie Lubelskim. Planowane zakończenie w sierpniu 2018 r.

- Remont komory ciepłowniczej na posesji przy ul. Konstantynów. Planowane zakończenie remontu na koniec sierpnia 2018 r.

- Remont posadzki i schodów prowadzących do dziedzińca Gmachu Głównego. Planowane zakończenie remontu we wrześniu 2018 r.

- Remont kuchni i łazienek w Męskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1B. Planowane zakończenie remontu na koniec września 2018 r.

- Wykonanie tynków renowacyjnych w budynku Collegium Iuridicum. Planowane zakończenie remontu na koniec września 2018 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni w dziedzińcu posesji przy ul. Niecałej. Planowane opracowanie dokumentacji na koniec sierpnia 2018 r.

- Wymiana okien na parterze elewacji budynku Kolegium Jana Pawła II od strony ul. Łopacińskiego. Planowane zakończenie remontu na koniec sierpnia 2018 r.

 

   

Remonty w przygotowaniu:

- Remont dróg i chodników na posesji przy ul. Konstantynów – roboty budowlane.

- Remont obróbek blacharskich w akademiku w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6.

- Remont podjazdu dla niepełnosprawnych w Żeńskim Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1D.

- Remont doziemnej instalacji wodociągowej na posesji przy ul. Konstantynów.

- Remont lokali przy ul. Chopina 29 i Konstantynów 1C .

- Remont wymiennikowni c. o. w obiektach KUL (wymiana wymienników, remont automatyki).

 

 

Inwestycje i remonty zrealizowane i zakończone (od 2013 r.):

- Wykonanie adaptacji pomieszczeń czytelni i pracowni teologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2013-2014).

- Przebudowa drogi przeciwpożarowej i wewnętrznej wraz z wykonaniem miejsc parkingowych przy Al. Racławickich - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2013-2014).

- Dokończenie budowy oraz wyposażenie budynku naukowo-badawczego ICBN KUL. (2013-2015).

- Dokończenie budowy Centrum Transferu Wiedzy KUL - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2013-2015).

- Przebudowa budynku Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli, dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb laboratoriów - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2013-2015).

- Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej do zasady TPA - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2014).

- Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej parkingów podziemnych w zespole budynków dydaktycznych Collegium Jana Pawła II KUL mieszczących się przy Al. Racławickich 14 w Lublinie - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2014-2015).

- Regulacja sieci ciepłowniczej niskoparametrowej zasilającej w ciepło budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie wraz z przebudową zespołu pompowego pomp obiegowych c.o. - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2014-2015).

- Budowa instalacji gazów technicznych oraz budowa monitoringu wizyjnego budynku ICBN przy ul. Konstantynów 1J w Lublinie w ramach realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2015).

- Dokumentacja projektowa dostosowania budynku dydaktycznego Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu przy ul. Konstantynów 1H w Lublinie do obowiązujących przepisów p. poż. (2015).

- Dostosowanie budynku akademika żeńskiego przy ul. Konstantynów 1D do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2014-2017).

- Dostosowanie budynku Kolegium Jana Pawła II do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. (2015-2016).

- Przebudowa istniejącego układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy w stacji K-771 przy Al. Racławickich 14 - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2015-2016).

- Dostosowanie kompleksu budynków KUL przy Al. Racławickich do potrzeb osób niepełnosprawnych - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2015-2017).

- Dokończenie rozbudowy i modernizacji Biblioteki Uniwersyteckiej KUL przy ul. Chopina 27 w Lublinie (w tym wykonanie windy osobowej i towarowej dla potrzeb magazynowych, wymiana głównej windy w budynku biblioteki na dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz dokończenie elewacji budynku) - dokumentacja projektowa i roboty budowlane. (2015-2017).

- Budowa ogrodzenia przy Konwikcie Księży Studentów KUL od ul. Akademickiej. (2016).

- Dokumentacja projektowa dostosowania Domu Pracy Twórczej KUL do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. (2016-2017).

- Budowa obiektów sportowych obejmująca halę do tenisa ziemnego z czterema kortami, halę z boiskiem wielofunkcyjnym oraz budynek obsługi z dwoma boksami do gry w squasha, szatniami i toaletami. Wszystkie obiekty są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. (2016-2017).

- Dokumentacja projektowa przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej (odwodnienie posesji KUL przy ul. Spokojnej). (2017-2018).

- Dokumentacja projektowa oznakowania kampusów KUL położonych przy Al. Racławickich i przy ul. Konstantynów. (2018).

- Remont i przebudowa istniejących pomieszczeń Instytutu Ochrony Środowiska do potrzeb zwierzętarni Konwencjonalnej Pracowni Stresu Oksydacyjnego ICBN przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie w ramach realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL". (2014-2015).

- Remont elewacji budynku Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (2015).

- Remont instalacji elektrycznej w Akademiku Męskim przy ul. Konstantynów 1B. (2016-2017).

- Remont parkietu w hali sportowej (cyklinowanie, malowanie linii i lakierowanie). (2017).

- Dokumentacja projektowa remontu dróg i chodników na posesji przy ul. Konstantynów. (2017)

- Remont pomieszczenia magazynowego w piwnicy Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1 D. (2017).

- Remont klatki schodowej w budynku Żeńskiego Domu Studenta przy ul. Konstantynów 1D. (2017).

- Remont Kościoła Akademickiego obejmujący wnętrze kościoła, remont organów, renowację polichromii. (2017-2018).

- Remont pomieszczeń dla Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL. (2018).

 

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2018, godz. 09:23 - Andrzej Lendzion