Dział Kształcenia

 

 

Z dniem 1 października 2015 r. rozpoczął swą działalność Dział Kształcenia – jednostka administracyjna, która przejęła dotychczasowe zadania Działu Toku Studiów, poszerzając je o sprawy związane z jakością kształcenia i obsługą kandydatów na studia i studentów.

 

Dział realizuje swoje zadania w ramach trzech Sekcji:

1. Sekcja Nauczania, CTW-19, tel.: 81 4545643; CN-14, tel.: 81 4545642

2. Biuro Rekrutacji, CN-004, tel. 81 44 54 137, 44 54 216

3. Sekcja Jakości Kształcenia, CN-16, tel.: 81 4545641

 

Zadania Działu i poszczególnych Sekcji określa Zarządzenie Rektora KUL z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Działu Kształcenia oraz Zarządzenie Rektora KUL z dnia 30 września 2015 r. w sprawie likwidacji Biura ds. Jakości Kształcenia oraz zmiany zarządzenia z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Działu Kształcenia

 

Dział Kształcenia mieści się w Collegium Norwidianum na parterze:

Kierownik Działu - CN-15

Sekcja Jakości Kształcenia - CN-15 i CN-16

Sekcja Nauczania - CN-14 i CTW-19

Biuro Rekrutacji CN-004.

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona