Dział Kształcenia

 

 

Dział Kształcenia realizuje swoje zadania w ramach trzech Sekcji:

1. Sekcja Nauczania, 

2. Biuro Rekrutacji, 

3. Sekcja Jakości Kształcenia, 

 

Zadania Działu i poszczególnych Sekcji określa Zarządzenie Rektora KUL z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Działu Kształcenia oraz Zarządzenie Rektora KUL z dnia 30 września 2015 r. w sprawie likwidacji Biura ds. Jakości Kształcenia oraz zmiany zarządzenia z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Działu Kształcenia

 

Dział Kształcenia mieści się w Collegium Norwidianum na parterze w pokojach: CN-003, CN-004, CN-14, CN-15, CN-16 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona