Dział Projektów Międzynarodowych KUL oraz  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie serdecznie zapraszają naukowców prowadzących badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na szkolenie/Dzień Informacyjny dot. konkursów na projekty badawcze w ramach Programu HORYZONT 2020, które odbędzie 21 stycznia (poniedziałek) w godz. 11:30-15:00 w sali C-618 (6 piętro). Spotkanie odbędzie się pod hasłem: Rola nauk społecznych i humanistycznych w innowacyjnej Europie.

 

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie otwartych i przyszłych konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-innowacyjnych w obszarze badań społecznych oraz omówione będą inne możliwości udziału w programie Horyzont 2020. Przedstawione też zostaną wskazówki dla osób, które chciałyby zostać ekspertami KE i oceniać wnioski złożone do Programu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin: www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”. Prosimy rejestrować się tylko w przypadku niezawodnego przybycia i apelujemy o nieblokowanie miejsc, których liczba jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 stycznia 2019 r.

 

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Projektów Międzynarodowych:

  1. Grzegorz Wenarski, e-mail: gwenarski@kul.pl, tel.: 81/445-32-41

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej:

  1. Sylwia Nowak, e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
  2. Michał Marszałowicz, e-mail: m.marszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118
Autor: Grzegorz Wenarski
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2019, godz. 09:16 - Grzegorz Wenarski