Imię i nazwisko
Zainteresowania naukowe
Dziedziny eksperckie

 • miniatorstwo
 • ikonografia prawna
 • kaligrafia
 • pielgrzymi do Santiago de Compostela
 • bibliofilstwo
 • rękopisy iluminowane
 • historia druku
 • historia grafiki książkowej
 • historia sztuki
 • bibliologia

 • historia instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem organów na terenie południowej Polski
 • polska kultura muzyczna od rozbiorów do końca II wojny światowej
 • historia wojskowości w okresie późnego średniowiecza i renesansu
 • Wojsko Polskie w latach 1918-1945
 • broń i barwa w perspektywie historycznej
 • polski dwór królewski w okresie renesansu
 • historia muzyki
 • historia wojskowości
 • rekonstrukcja historyczna, gry planszowe i inne, alternatywne metody popularyzacji wiedzy o historii.

 • tradycja łacińska i bizantyńska w sztuce Półwyspu Apenińskiego
 • ikonografia porównawcza starożytna i średniowieczna
 • Późny Antyk
 • elementy kulturowe i historia sztuki na lekcji języka włoskiego jako obcego
 • nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne
 • tutoring
 • nauczanie online
 • historia sztuki starożytnej i średniowiecznej
 • akwizycja i dydaktyka języków
 • nowoczesne metody dydaktyczne (w tym tutoring oraz nauczanie online)
 • kultura i sztuka Włoch

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona