Aktualności

Ekumeniczny Lublin. Katolicy w Ziemi Świętej

ekumeniczny_lublin_pazdziernik W czwartek 21 października 2021 r., zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”. Spotkanie rozpocznie nabożeństwo ekumeniczne w Kościele św. Ducha (Krak. Przedmieście 1) o godz. 18.00, a następnie o godz. 19.00 w Trybunale Koronnym odbędzie się wykład ks. prof. Mirosław Wróbla, pt. „Katolicy w Ziemi Świętej”. Spotkanie poprowadzi prof. Sławomir Jacek Żurek. Wydarzenie będzie transmitowane online na stronie www.ekumenizmlublin.pl.

Udział KUL w programie „Ekumeniczny Lublin 2021” nie jest przypadkowy, badania ekumeniczne na uniwersytecie mają przedwojenną tradycję, a od niemal 40 lat aktywnie działa tu Instytut Ekumeniczny, formalnie powołany w 1983 r. z inicjatywy Episkopatu Polski, jako pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Od kilku lat na KUL rozwija swoją działalność również Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej, jednostka o charakterze interdyscyplinarnym, która służy intensyfikacji międzynarodowego dialogu naukowego w zakresie badań nad dziejami i szeroko pojętą kulturą Żydów Europy Środkowej i Wschodniej. A w szerszym znaczeniu także promowaniu idei wzajemnego szacunku i porozumienia między narodami i religiami.