Elżbieta Masiak laureatką Nagrody im. Artura Rojszczaka

W maju 2008 dr Elżbieta Masiak (pracownik Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia) otrzymała nagrodę im. Artura Rojszczaka, przyznawaną przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżnienie przyznawane jest młodym uczonym prezentującym humanistyczną postawę, szerokie horyzonty i umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Laureatka została wyróżniona za zaangażowanie w interdyscyplinarne projekty muzykoterapeutyczne w obszarze badawczym i klinicznym oraz integracyjne działania artystyczne promujące twórczość osób chorujących psychicznie.

„Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem zgodnie z regulaminem Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny ale zaszyty nosem w swoje kajety uczony. Chodzi więc nie o promowanie "poprawności naukowej" ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc nie zawężających swojego pola widzenia "końskimi okularami" własnej dyscypliny. ... W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje."
profesor Maciej Grabski (wieloletni prezes FNP i honorowy członek Klubu)

Informacje o tym wydarzeniu:
1. http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1082&news_id=7009&layout=2&page=text

2. http://www.medicus.lublin.pl/index.php?pid=137 lub
   http://medicus.lublin.pl/userfiles/file/PDF/Medicus_08-98-2008.pdf

3. http://www.ksz-fnp.org

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2009, godz. 16:58 - Radosław Bułtowicz