Erasmus+ jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. W ramach tego programu można wyjechać na jeden semestr studiów lub na praktykę.
 

Wyjazdy na część studiów – nabór trwa od 7 stycznia – 28 lutego 2019

Wyjazdy na praktyki – nabór trwa od 7 stycznia – 28 lutego 2019


Studenci Instytutu Socjologii KUL mają do wyboru studia na następujących uczelniach:

  1. Technische Universitaet Chemnitz (Niemcy) https://www.tu-chemnitz.de/
  2. Katholische Universitaet Eichstaett – Ingolstadt (Niemcy) http://www.ku-eichstaett.de/
  3. Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Niemcy) http://www.uni-oldenburg.de/
  4. Univerzita Karlova v Praze (Czechy) http://www.cuni.cz/
  5. Panepistimio Egeou (Grecja) http://www.soc.aegean.gr/
  6. Universita Cattolica del Sacro Cuore Milano (Włochy) http://www.unicatt.it/
  7. Daugavpils Universitate (Łotwa) https://du.lv/
  8. Ekonomikas un Kulturas Augstskola Riga (Łotwa) http://eka.edu.lv/public/index_en.html

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wyjazdu i formularze aplikacyjne dostępne są na stronach:

https://www.kul.pl/Erasmus_studia i https://www.kul.pl/Erasmus_praktyki

oraz u koordynatora Erasmusa+ w Instytucie Socjologii – dr hab. Jadwigi Plewko (pok. C-354, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego; plewko@kul.lublin.pl).

 

Więcej>>

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 23:16 - Tomasz Peciakowski