Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z harmonogramem naborów wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2017 r.:

 

Akcja 2:

  • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
  • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r.
  • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r.
  • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r.
  • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r.
  • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r.

 

Działania „Jean Monnet”

  • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r.

 

Więcej informacji:www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017, godz. 13:31 - Urszula Czyżewska