Subwencja 2021

 

 

Ogólnouniwersytecki Fundusz Publikacyjny

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że od 1 lutego 2021 r zostaje otwarty konkurs na dofinansowanie wydania w roku 2021 gotowych publikacji (monografii i artykułów naukowych). Fundusz publikacyjny został utworzony ze środków subwencji przeznaczonej na cele naukowe. Kwota przeznaczona na konkurs w roku 2021 wynosi 700 000 zł.

Procedurę naboru i oceny reguluje Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr ROP-0102-2/21 z dnia 13.01.2021.

REGULAMIN 

 

 

WNIOSEK - FUNDUSZ PUBLIKACYJNY

 

Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu.


W przypadku planowania wydania monografii poza wydawnictwem KUL wstępną kalkulację wydawniczą pozyskuje dla wnioskowanej publikacji pracownik Oddziału Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. tel. (81) 445 31 91, Osoba do kontaktu - mgr  Marzena Rzeszót.


Kompletne wnioski (z kalkulacją w przypadku monografii lub uwierzytelnioną kwotą opłaty za opublikowanie artykułu) należy składać w pokoju CTW-22  lub w formie skanu w formacie pdf na adres gulinska@kul.pl, tel. (081) 445 41 07. Osoba do kontaktu  mgr Beata Gulińska.

 

Nagrody za najlepiej punktowane publikacje naukowe

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje naukowe wydane w roku 2021.
Zachęcamy do aplikowania zgodnie z warunkami konkursu. 

 

Regulamin 

 

 

Formularz wniosku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnouniwersytecki konkurs grantowy

na projekty z komponentem międzynarodowym

 

 

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do składania wniosków do ogólnouniwersyteckiego wewnętrznego konkursu grantowego na dofinansowanie projektów z komponentem międzynarodowym - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł
 
Okres realizacji grantów - do 24 miesięcy.

Wnioski o realizację projektu należy wypełnić komputerowo w języku polskim na formularzach zgodnie z wzorem określonym w Regulaminie.
 
 
 

III EDYCJA - ZAKOŃCZONA 


Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r (godz. 15.30)

Wnioski należy składać w Dziale Krajowych Projektów Naukowych KUL, Lublin, Al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 22 tel. (081) 445 43 67 lub w formie skanu na adres barbara.lendzion-tokarska@kul.pl.
 
Osoba do kontaktu mgr Barbara Lendzion-Tokarska.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona