Subwencja 2023

 

 

Ogólnouniwersytecki Fundusz Publikacyjny

 

Prosimy o zapoznanie się z warunkami konkursu ( są zmiany w stosunku do roku ubiegłego). W załączeniu Regulamin Funduszu Publikacyjnego. Wnioski należy składać na formularzu będącym załącznikiem do Regulaminu.

 

W nowej edycji z Funduszu Publikacyjnego finansowane będą wyłącznie monografie umieszczone na II poziomie wykazu wydawnictw MEiN oraz artykuły publikowane w czasopismach indeksowanych w Bazie Scopus z liczbą punktów nie mniejszą niż 100 (według wykazu MEiN).

 

W przypadku planowania wydania monografii w wydawnictwie z II poziomu listy MEiN wstępną kalkulację wydawniczą pozyskuje autor we współpracy z  pracownikiem Działu Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw. tel. (81) 445 43 94, Osoba do kontaktu - mgr  Agnieszka Urawska.

 

Kompletne wnioski (przypadku monografii z kalkulacją i deklaracją wydawnictwa publikującego monografie naukowe dokumentująca możliwość wydania w roku 2023 lub w przypadku artykułu uwierzytelnioną kwotą opłaty za opublikowanie  i wydruk z systemu zgłoszeniowego lub wydruk automatycznej wiadomości email o złożeniu artykułu do czasopisma) należy składać w pokoju CTW-22 u tel. (081) 445 41 07. Osoba do kontaktu mgr Beata Gulińska.

 

REGULAMIN

 

FORMULARZ WNIOSKU GRATOWEGO 

 

Nagrody za najlepiej punktowane publikacje naukowe

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje naukowe wydane w roku 2023.
Zachęcamy do aplikowania zgodnie z warunkami konkursu. 

 

Regulamin 

 

Formularz wniosku 

 
 

Ogólnouniwersytecki konkurs grantowy

na projekty z komponentem międzynarodowym

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do składania wniosków do ogólnouniwersyteckiego wewnętrznego konkursu grantowego na dofinansowanie projektów z komponentem międzynarodowym - zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie dołączonym do niniejszej aktualności. Konkurs organizowany jest ze środków subwencji na cele naukowe.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 30 000 zł
Okres realizacji grantów: do 24 miesięcy
Termin składania wniosków: 28 lutego 2023 r. (godz. 15.30)

 

Wnioski o realizację projektu należy wypełnić komputerowo w języku polskim na formularzach zgodnie z wzorem określonym w Regulaminie. 
Możliwe jest też przesłanie formularza wniosku w odpowiedzi na prośbę emailową.

Wnioski należy składać w Dziale Projektów Naukowych KUL, Lublin, Al. Racławickie 14, Budynek Centrum Transferu Wiedzy, pok. 10 tel. (081) 445 41 75 oraz w formie podpisanego skanu na adres monika.urbanska@kul.pl.

 

Osoba do kontaktu:

Monika Urbańska

monika.urbanska@kul.pl

tel.: (081) 445 41 75

 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO

 

 

OGÓLNOUNIWERSYTECKI KONKURS NA TŁUMACZENIA I KOREKTY JĘZYKOWE 

 

 

REGULAMIN 

 

WNIOSEK GRANTOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona