Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) - Sekretariat Funduszy EOG i Funduszy Norweskich - ogłosiło pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów ponadnarodowych w ramach nowego funduszu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz współpracy regionalnej. Termin składania wniosków koncepcyjnych upływa 1 lipca 2018 r. W ramach pierwszego naboru wniosków dostępne jest 15 mln EUR.

 

Priorytety Funduszu

Fundusz wspiera transgraniczne i ponadnarodowe projekty we wszystkich pięciu priorytetach funduszy EOG i Funduszy Norweskich na lata 2014-2021:

  • Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
  • Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;
  • Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka;
  • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i podstawowe prawa i wolności;
  • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

 

Współpraca między podmiotami w co najmniej trzech krajach

 

Wspierane projekty muszą mieć charakter transgraniczny lub transnarodowy i obejmować wielu partnerów oraz działania w różnych krajach. Uprawnione podmioty muszą złożyć wniosek jako konsorcjum, składające się z podmiotów z co najmniej trzech krajów: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Dodatkowo, w projekcie mogą brać udział podmioty pochodzące z następujących państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja oraz Ukraina.

 

Więcej informacji: tutaj

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, godz. 07:06 - Urszula Czyżewska